Software a Použití

MARWIS nabízí různá řešení pro jednoduché uživatelsky orientované zacházení s daty. Ať už jako aplikace pro zimní, meteorologické nebo silniční služby a vozový park, tak pro kurýry a spedice. MARWIS je individuálně a variabilně použitelný.

Rychlá a nekomplikovaná datová komunikace

MARWIS nabízí různá řešení pro jednoduché a uživatelsky orientované zpracování dat. Vyhodnocení naměřených dat lze provést pomocí softwaru do centrálního cloudového serveru " MARWIS-CLOUD-CZ" s internetovou - síťovou vizualizací. Další možnost využití komunikačních schopností MARWISu je možnost snadné integrace do stávajících datový struktur ve vozidlech, jimiž jsou vybavena např. vozidla zimní údržby apod.

Jak probíhají přenosy dat a využití?

Naměřená data jsou odesílána z MARWIS pomocí Bluetooth na iPad nebo iPhone, kde jsou vyhodnocována v reálném čase přímo ve vozidle. Další možnost přenosu je přímé kabelové napojení na datovou strukturu informačního a řídícího systému vozidla. Data jsou následně posílána na centrální datový cloud "MARWIS-CLOUD-CZ", kde jsou okamžitě vizualizována a archivována. Oprávněné osoby mají paralelní přístup k datům, ve vozidle i na "cloudu" v reálném čas.

Jen tímto způsobem lze provádět operativní řízení vozidel měnit nebo upravit trasy nasazených vozidel. Navíc je dána možnost dalšího využití MARWIS pro kontrolní vozidla dispečerů ve službě nebo kontrolních orgánu zadavatele zimní údržby.

Ať již je MARWIS nasazen správami a údržbami silnic a dálnic, meteorologickými nebo komunálními službami, ve fleetech jako jsou kurýři, dopravci a spedice, kontrolními orgány zadavatelů ( jako např. MD ČR, ŘSD ČR, kraje, města a obce): MARWIS je možno používat individuálně a využít výhodu variabilního použití ve svůj prospěch. Mobilní silniční senzor byl vyvinut pro různé druhy asfaltových povrchů a podmínky silnic a dálnic v celosvětovém měřítku nasazení. Jako robustní společník měří spolehlivě údaje na různých površích silnic a dálnic.

Jaký přínos má MARWIS právě pro Vás?

  • Jste-li zodpovědný za kontrolu silničního-dálničního úseku, aby se zabránilo negativnímu dopadu na dopravu (např. správným načasováním preventivního posypu), které jsou způsobené meteorologickými podmínkami v zimním obdobím, provádí MARWIS záznam aktuálního stavu vozovky při vaší kontrolní jízdě spolehlivým a přesným způsobem. Tím získáte průkazný podklad a dokumentaci o stavu počasí automaticky na konci každé vaší kontrolní jízdy.
  • Pokud je vaše flotila sypačů digitálně vybavena, přináší připojení MARWISu k tomuto systému důležité doplňující informace do vaší elektronické posypové knihy . Jaké byly podmínky na vozovce při jízdě? Kde bylo ještě sucho, kde byla již mokro a u kterého mostu byla hodnota kluzkosti kritická? Tyto a další údaje stavů povrchu silnice jsou tak díky MARWISu integrovány do záznamů vašeho vozového parku.
  • Pokud již používáte poloautomatický posyp (tedy v závislosti na teplotě), MARWIS již dnes poskytuje všechna důležitá data pro budoucí plně automatické posypové systémy. Řidič se tak může plně soustředit na jízdu v extrémních podmínkách, ale současně má možnost provést manuální korekci do nastaveného aktuálního automatického režimu.
  • MARWIS bude v budoucnu také vědět, v jaké oblasti - úseku se počasí v příštích 2-3 hodinách natolik zhorší, že bude muset být proveden preventivní posyp.